Delta i EU-undersökning om klassificering

EU-kommissionen har, i samarbete med medlemsländerna, genomfört en översyn av tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG, det så kallade överföringsdirektivet. Sedan den 30 juni 2012 är bilagan till direktivet en del av den svenska krigsmaterielförteckningen.

 

I översynen konstaterades ett behov av att utforma riktlinjer gällande tolkning av begreppet ”Särskilt utformad för militär användning” (Specially designed for military use). Begreppet har en central betydelse för flera av kategorierna i den svenska krigsmaterielförteckningen.

 

Den 1 mars publicerar EU-kommissionen ett förslag på riktlinjer i form av en publik undersökning, där intressenter kan både ta del av och lämna synpunkter på förslaget. Undersökningen avslutas den 31 maj 2018. För att delta i undersökningen, klicka på länken nedan.

 


Gå till undersökningen


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: