Tillsatta tjänster

Här återfinns tjänster tillsatta under de senaste tre månaderna.

 

Tillsättningar

Inga tjänster har tillsatts de senaste tre månaderna.

 

Anställningsbeslut

När ett anställningsbeslut är fattat får alla som ansökt om tjänsten besked, via e-post eller personligt samtal, om tillsättningen. Anställningsbeslut anslås på ISP:s officiella anslagstavla på Gullfossgatan 6, 164 40 Kista samt här på webbplatsen.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: