Tillsatta tjänster

Här återfinns tjänster tillsatta under de senaste tre månaderna.

 

Tillsättningar

20170522: Tjänsten som IT-tekniker är tillsatt, dnr 2017-9.2-0001.

 

Anställningsbeslut

När ett anställningsbeslut är fattat får alla som ansökt om tjänsten besked, via e-post eller personligt samtal, om tillsättningen. Anställningsbeslut anslås på ISP:s officiella anslagstavla på Gullfossgatan 6, 164 40 Kista samt här på webbplatsen.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: