Våra råd

Till ISP:s verksamhet finns tre råd knutna.

 

Exportkontrollrådet (EKR) är ett rådgivande organ för exportkontrollfrågor bestående av ledamöter från de partier som är representerade i Riksdagen.

 

Teknisk-vetenskapliga rådet (TVR) bistår ISP vid beslut i principiellt viktiga eller komplicerade klassificeringsärenden.

 

Samverkansrådet (SVR) är ett råd för effektiv myndighetssamordning när det gäller åtgärder mot spridning av massförstörelsevapen.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: