Teknisk-vetenskapliga rådet

Teknisk-vetenskapliga rådet (TVR) bistår ISP vid beslut i principiellt viktiga eller komplicerade klassificeringsärenden.

 

Rådet, vars ledamöter är ledande befattningshavare vid skilda akademier och tekniska myndigheter, utses av ISP:s generaldirektör. Rådet sammanträder normalt kvartalsvis men kan om så behövs sammanträda oftare.

 

Ledamöter

 

Förordnade till 28 februari 2018:

  • Prof. Björn O. Nilsson, VD – Kungl. Ingenjörsvetenskaps akademien, IVA
  • Öd. Nils Svartz – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
  • Dr. Henrik Friman – Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

 

Förordnade till 1 juni 2019:

  • Direktör Cecilia Sjöberg – Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova
  • Forskningsdirektör Katarina Wilhelmsen, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
  • Åsalie Harmanis, VD – SwedNanoTech

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: