Introduktion till produkter med dubbla användningsområden

Produkter med dubbla användningsområden, förkortat PDA, har en civil användning, men kan även nyttjas för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen. Exempel på PDA kan bland annat vara olika slags kemikalier, verktygsmaskiner, värmeväxlare, ventiler och pumpar. 
 

EU-förordning för PDA

EU-förordning 428/2009, PDA-förordningen, kontrollerar produkter med dubbla användningsområden, och innehåller:

 

Artiklar

 • Artikel 2: Definitioner
 • Artikel 3: Exporttillstånd
 • Artikel 4: Catch-all
 • Artikel 5: Tillstånd för förmedlingstjänster
 • Artikel 6: Transiteringsförbud
 • Artikel 9: Exporttillstånd
 • Artikel 9.1: Unionens generella exporttillstånd (EU001-EU006)
 • Artikel 9.2: Individuellt tillstånd
 • Artikel 9.5: Globalt tillstånd
 • Artikel 10: Tillstånd till förmedlingstjänster
 • Artikel 22: Överföring inom EU

 

Bilagor

 • Bilaga I: Produktlista. ISP prövar export av produkter som ingår i kategori 1-9, medan Strålsäkerhetsmyndigheten prövar ärenden rörande kategori 0.
 • Bilaga II: Unionens generella exporttillstånd (EU001-EU006)
 • Bilaga III: Mall exporttillstånd 
 • Bilaga IV: Produkter som kräver tillstånd vid överföring inom EU

 

Observera att bilaga I, IIa-g och IV återfinns i EU-förordning 2017/2268.

 

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: