Regelverk för PDA

Här återfinns aktuellt regelverk för produkter med dubbla användningsområden. Utöver nedanstående regelverk, se även Regelverk för sanktionerade länder om en export avser att gå till något av dessa länder.

 

 Alla länkar öppnas i nytt fönster. Pdf-filerna öppnas med en pdf-läsare, vilket finns att ladda ner och installera gratis.

 

EU-rätten


Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009

Bilaga I utgick den 14 juni 2012, se förordning 2016/1969 nedan.


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1232/2011 av den 16 nov 2011

Nya generella tillstånd och följdändringar.


Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1969 av den 12 september 2016

Ny bilaga I, se även följdändringar i bilaga IIa-IIg och bilaga IV.

Observera att förordningen gäller från och med den 16 november 2016.


Summering av ändringar som gjorts i bilaga I


  

Lag och förordning, inklusive ändringar


Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd


Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd


Förordning (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter


 

Föreskrifter


Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd

Ändrad genom TFS 2009:13.


Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:26) om kontroll av kemiska prekursorer (utgångsämnen)

Ändrad genom TFS 2008:10.


 

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till:

registrator@isp.se