Start Skriv ut

Handbok för krigsmateriel och tekniskt bistånd

Denna handbok vänder sig till företag, myndigheter och personer som är verksamma inom området krigsmateriel. Handboken är uppbyggd utifrån ärendeprocessen för krigsmateriel.

Vid inlämning av ärenden till ISP är det viktigt att all information som ISP efterfrågar skickas in. Genom detta minskas det administrativa arbetet och väntetider för kompletteringar, vilket bidrar till att ISP kan göra en effektiv prövning av ärenden.

ISP har också ett verktyg för enkel, effektiv, elektronisk ärendehantering. Läs mer under Kundwebben.