Start Skriv ut

Handbok för produkter med dubbla användningsområden

Denna handbok vänder sig till företag som är verksamma inom export av produkter med dubbla användningsområden. Handboken är uppbyggd utifrån ärendeprocessen för produkter med dubbla användningsområden.

Handläggning av ärenden

Vid inlämning av ärenden till ISP är det viktigt att all information som ISP efterfrågar skickas in. Genom detta minskas det administrativa arbetet och väntetider för kompletteringar, vilket bidrar till att ISP kan göra en effektiv prövning av ärenden.

ISP har också ett verktyg för enkel, effektiv, elektronisk ärendehantering. Läs mer under Kundwebben