Start Skriv ut

Handbok för kemikalier under kemvapenkonventionen

Denna handbok vänder sig till företag som hanterar kemikalier under kemvapenkonventionen.

Handläggning av ärenden

Vid inlämning av ärenden till ISP är det viktigt att all information som ISP efterfrågar skickas in. Genom detta minskas det administrativa arbetet och väntetider för kompletteringar, vilket bidrar till att ISP kan göra en effektiv prövning av ärenden.

ISP har ett verktyg för enkel, effektiv, elektronisk ärendehantering. Läs mer under Kundwebben.