Start Skriv ut

Handbok för sanktioner mot Iran

Denna handbok vänder sig till företag och personer som bedriver handel med Iran.

FNs säkerhetsråd antog 2006 vissa sanktioner mot Iran och som en följd av detta beslutade EU 2007 om att införa restriktiva åtgärder mot Iran. Sedan dess har sanktionerna förändrats vid olika tillfällen.

ISPs roll

ISP ansvarar för att pröva ansökan om:

  • tillstånd till försäljning, leverans, överföring och export av vissa varor och teknik,
  • tillstånd till inköp, import eller transport av varor och teknik från Iran,
  • tillstånd att tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd till iransk export,
  • tillstånd att ingå avtal med iransk part,
  • tillstånd att frigöra vissa frysta tillgångar och ekonomiska resurser.

ISP prövar även frågor om tillstånd rörande utrustning för övervakning av internet och telekommunikation som kan användas av den iranska regimen, samt rörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering och finansiellt stöd beträffande sådan utrustning, teknik eller programvara, samt vad gäller tillhandahållande av vissa tjänster i samband med sådan utrustning.

Vilka sanktioner som är i kraft återfinns under Regelverk.

Läs mer

Utrikesdepartementets information om sanktioner