Start Skriv ut

Export till Iran

Detta avsnitt vänder sig till företag som vill exportera till Iran. Läs även avsnittet Export av produkter med dubbla användningsområden.

Har du frågor om export till Iran?

Innan du kontaktar ISP rekommenderar vi dig att kontrollera nedanstående punkter.

  1. Kontrollera om kunden är förbjuden i EUs lista över förbjudna handelspartner. Spara ner XML-filen och använd exempelvis Excel för att öppna och söka i den.
  2. Ha tillräckligt god kännedom om kunden för att kunna säkerställa att denne i sin tur inte ägs eller kontrolleras av en förbjuden part enligt ovan. Till hjälp se EU:s bästa praxis för effektivt genomförande av restriktiva åtgärder punkt 62-65.
  3. Kontrollera om produkten är en produkt med dubbla användningsområden (eng. dual use). Återfinns produkten i EU-förordning 2016/1969 krävs tillstånd för all export ut ur EU. Ett fåtal produkter kräver även tillstånd vid överföring inom EU, se bilaga IV.
  4. Kontrollera om produkten kräver tillstånd eller är förbjuden enligt EU-förordning 2016/1375 (bilaga I, III och VIIB) och EU-förordning 2015/1861 (bilaga II och VIIA). Produkter i bilaga III är förbjudna att exportera, medan export av övriga produkter som omnämns i förordningarna kräver ett tillstånd från ISP innan export görs.
  5. Kontrollera om produkterna omfattas av förbud enligt bilaga om utrustning för internt förtryck eller bilaga om förbud av viss utrustning, teknik eller programvara som kan användas för övervakning eller avlyssning i EU-förordning 264/2012.
  6. Om ansökan om export till Iran är aktuell, ladda ner blanketter, bilagor och intyg under Blanketter & Intyg och skicka in till ISP.

Om du fortfarande har frågor kring export till Iran rekommenderar vi dig att specificera dessa och skicka in till registrator@isp.se.