Start Skriv ut

Handbok för övriga sanktioner samt vapenembargon

På grund av sanktioner och embargon är handel med vissa länder begränsad eller förbjuden. Denna handbok vänder sig till företag och personer som bedriver eller funderar på att driva handel med dessa länder. 

Regelverk

Då det sker en kontinuerlig uppdatering av sanktionsreglerna rekommenderar ISP att en ansökan alltid
föregås av en kontroll av regelverket. Gå till Regelverk sanktioner.

Handläggning av ärenden

Vid inlämning av ärenden till ISP är det viktigt att all information som ISP efterfrågar skickas in. Genom detta minskas det administrativa arbetet och väntetider för kompletteringar, vilket bidrar till att ISP kan göra en effektiv prövning av ärenden.

ISP har också ett verktyg för enkel, effektiv, elektronisk ärendehantering. Läs mer under Kundwebben.