Start Skriv ut

Handbok för export av civila skjutvapen och tillbehör

Denna handbok vänder sig till företag och personer som vill exportera civila skjutvapen, delar, väsentliga delar och ammunition, till ett land utanför EU.

Handläggning av ärenden

Vid inlämning av ärenden till ISP är det viktigt att all information som ISP efterfrågar skickas in. Genom detta minskas det administrativa arbetet och väntetider för kompletteringar, vilket bidrar till att ISP kan göra en effektiv prövning av ärenden.