Start RSS Skriv ut

Nyheter

 • 2017-02-08 Nya och uppdaterade blanketter

  ISP har tagit fram två nya blanketter samt uppdaterat en blankett för krigsmateriel....
  Läs mer

 • 2017-02-02 Problem med webbplatsen

  ISP har problem med instabilitet för webbplatsen sedan ungefär en vecka tillbaka. Om du har svårt att komma in på webbplatsen eller exempelvis ladda ner en fil, vänta några minuter och försök igen....
  Läs mer

 • 2017-01-19 Dags att deklarera för 2016

  Företag som ska lämna in deklarationer för avgifter, leveranser och verksamhet för 2016 till ISP ska göra detta senast den 31 januari 2017....
  Läs mer

 • 2016-11-16 Ny produktlista för PDA

  Den 16 november träder en ny produktlista för produkter med dubbla användningsområden i kraft. I och med detta finns gällande bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009 i förordning (EU) nr 2016/1969....
  Läs mer

 • 2016-11-15 Rapporter över krigsmateriel

  Rapporter över beviljade utförseltillstånd för krigsmateriel under juli, augusti och september finns nu publicerade här på webbplatsen....
  Läs mer

 • 2016-09-05 Dags att deklarera kemisk verksamhet för 2017

  Företag med kemisk verksamhet enligt kemvapenkonventionens lista 2 och 3 ska deklarera planerad verksamhet för 2017. Planeringsdeklarationen ska lämnas in till ISP senast 30 september 2016....
  Läs mer

 • 2016-08-23 Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats

  Bilagan till förordning (1992:1303) om krigsmateriel har uppdaterats. Uppdateringen görs genom SFS 2016:845 och träder i kraft den 28 september 2016....
  Läs mer

 • 2016-07-04 Ny ställföreträdande generaldirektör vid ISP

  Chefsjuristen Carl Johan Wieslander utnämns från och med den 1 juli 2016 till ny ställföreträdande generaldirektör vid ISP. Han kommer framöver att tjänstgöra som både ställföreträdande generaldirektör och chefsjurist vid myndigheten....
  Läs mer

 • 2016-06-01 ISP har fått utökat uppdrag gällande Iran

  Regeringen har beslutat att ge ISP uppdrag att utföra uppgifter som behörig myndighet enligt förordning (EU) 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och förordning (EU) 2016/31 om ändring av 267/2012....
  Läs mer

 • 2016-04-13 Verksamhet 2015

  Verksamhet 2015 finns nu publicerad på webbplatsen....
  Läs mer

 • 2016-04-11 Uppdaterad version av EU:s militära förteckning

  Den 14 mars 2016 uppdaterades EUs militära förteckning....
  Läs mer

 • 2016-03-29 Regeringsskrivelsen för 2015

  Regeringen har publicerat den skrivelse som lämnats till Riksdagen innehållande en redogörelse av strategisk exportkontroll gällande krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Ladda ner skrivelsen under publikationer....
  Läs mer

 • 2016-03-02 Pressmeddelande: Den svenska exporten av krigsmateriel 2015

  Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till 7,6 miljarder kronor under år 2015. Detta är en minskning med 4 procent jämfört med föregående år. EU och andra etablerade samarbetsländer svarar för ca 80 procent av det samlade exportvärdet....
  Läs mer

 • 2016-02-19 Tillämpning av sanktionslättnaderna avseende Iran

  Lättnaderna avseende sanktionerna mot Iran tillämpades från och med 16 januari 2016. Lättnaderna framgår av EU-förordning 2015/1861....
  Läs mer

 • 2016-02-12 Skärpta krav vid ansökan om export av PDA

  ISP kommer från och med nu begära att uppgift om valuta och värde lämnas vid ansökan om individuellt exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden (PDA)....
  Läs mer

 • 2016-02-08 ISP firar 20 år

  Den 1 februari fyllde ISP 20 år som myndighet....
  Läs mer

 • 2016-01-18 Dags att deklarera för 2015

  Företag som ska lämna in deklarationer för avgifter, leveranser och verksamhet för 2015 till ISP ska göra detta senast den 31 januari 2016....
  Läs mer