Start RSS Skriv ut

ISP firar 20 år

Den 1 februari fyllde ISP 20 år som myndighet. ISP bildades den 1 februari 1996 efter ett riksdagsbeslut som sammanförde dåvarande Krigsmaterielinspektionen (KMI) med den strategiska exportkontrollverksamheten i Regeringskansliet, genom proposition 1995/96:3. Därmed skapades en sammanhållen organisation för den säkerhetspolitiskt motiverade exportkontrollen.

Läs mer om ISP.