Start RSS Skriv ut

Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats

Bilagan till förordning (1992:1303) om krigsmateriel har uppdaterats. Uppdateringen görs genom SFS 2016:845 och träder i kraft den 28 september 2016. I bilagan har det gjorts vissa förtydliganden, ändringar och kompletteringar, vilka berör kategorierna ML1, ML8-10, ML13, ML17 och ML21.

Bilaga till förordningen finns att ladda ner i sin helhet under Regelverk.

 

Denna nyhet ersätter nyhet publicerad den 22 augusti 2016.