Start RSS Skriv ut

Ny produktlista för PDA

Den 16 november träder en ny produktlista för produkter med dubbla användningsområden i kraft. I och med detta finns gällande bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009 i förordning (EU) nr 2016/1969. Utöver ny bilaga I görs även följdändringar i bilaga IIa-IIg och bilaga IV.

Genom den nya produktlistan införs uppdateringar i kontrollistor inom de internationella exportkontrollregimerna Wassenaar Arrangement (WA), Australia Group (AG), Nuclear Suppliers Group (NSG) och Missile Technology Control Regime (MTCR).

Ladda ner förordning och tillhörande summering under Regelverk.