Start RSS Skriv ut

Nya och uppdaterade blanketter

ISP har tagit fram två nya blanketter samt uppdaterat en blankett för krigsmateriel. Detta gäller:

  • Ansökan om tillstånd att ingå avtal
  • Ansökan om tillstånd att transitera krigsmateriel genom Sverige
  • Application for license to transit military equipment through Sweden

 

Blanketterna finns att ladda ner under Blanketter & Intyg.