Start RSS Skriv ut

Pressmeddelande: Den svenska exporten av krigsmateriel 2016

Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till ca 11 miljarder kronor under år 2016. Detta är en ökning med 45 procent jämfört med föregående år. EU och andra samarbetsländer svarar för ca 88 procent av det samlade exportvärdet.

Läs hela pressmeddelandet som pdf.