Start Skriv ut

Om ISP

ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Fokus ligger på kontroll och tillsyn av strategiska produkter, hantering av riktade sanktioner, ansvar som nationell myndighet för kemvapenkonventionen samt internationellt samarbete, stöd och bistånd inom dessa områden.

Instruktion och regleringsbrev

Regeringen styr ISP genom en instruktion och årliga regleringsbrev. I instruktionen anges ISPs ansvarsområden och uppgifter. I regleringsbrevet anges mål och återrapporteringskrav samt tilldelade resurser för myndighetens förvaltning och verksamhet.

Regleringsbrev för 2017

Förordning (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Förordning (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter 

Tillhörighet

Beredningsfrågor gällande verksamheten hanteras av Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning (UD-NIS). Ansvarigt statsråd är enligt ett särskilt regeringsbeslut Morgan Johansson.

Bakgrund

ISP bildades den 1 februari 1996 efter ett riksdagsbeslut som sammanförde dåvarande Krigsmaterielinspektionen (KMI) med den strategiska exportkontrollverksamheten i Regeringskansliet, genom proposition 1995/96:3. Därmed skapades en sammanhållen organisation för den säkerhetspolitiskt motiverade exportkontrollen.

Regeringens proposition 1995/96:31, Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter