Aktuellt

2016-08-23 Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats
Bilagan till förordning (1992:1303) om krigsmateriel har uppdaterats. Uppdateringen görs genom SFS 2016:845 och träder i...
2016-07-01 Ny ställföreträdande generaldirektör vid ISP
Chefsjuristen Carl Johan Wieslander utnämns från och med den 1 juli 2016 till ny ställföreträdande generaldirektör vid ...
2016-06-27 Handläggningstider under sommaren
På grund av semestertider kan handläggning av ärenden under juli och augusti ta längre tid än normalt. ISP hoppas på för...
2016-06-01 ISP har fått utökat uppdrag gällande Iran
Regeringen har beslutat att ge ISP uppdrag att utföra uppgifter som behörig myndighet enligt förordning (EU) 267/2012 om...
2016-04-13 Verksamhet 2015
Verksamhet 2015 finns nu publicerad på webbplatsen. Ladda ner den som pdf under Publikationer....

ISP 20 år, 1996-2016

Har du frågor gällande export till Iran?

Har du frågor gällande export till Iran rekommenderar vi dig att kontrollera nedanstående punkter innan du kontaktar ISP.

Läs mer

Ändringar gällande sanktioner mot Iran

Lättnader i sanktionerna gällande Iran tillämpades från och med mitten på januari. Information uppdaterad 19 februari 2016.

Läs mer