Start Skriv ut

Regelverk

I menyn till vänster kan du hitta regelverk för ISP:s olika verksamhetsområden.

Pdf-filerna öppnas med en pdf-läsare, vilket finns att ladda ner och installera gratis.

Svenskt regelverk 

Lagar och förordningar länkas från Riksdagen samt innehåller eventuella ändringar. ISPs föreskrifter är en del av Tullverkets författningssamling och länkas från Tullverket.

EU-regelverk

EUs regelverk länkas från EU-rättens webbplats EUR-Lex. EUs förordningar träder, om inte annat anges, i kraft samma dag de publiceras i EUs officiella tidning. ISP eftersträvar att regelverket alltid ska vara aktuellt, men för att vara säker är det bäst att bevaka EU-rätten på egen hand.