Förbjudna handelspartners

Vid handel med sanktionerade länder är det viktigt att utöver att kontrollera den aktuella produkten, även kontrollera att inte någon handelspart lyder under sanktioner.

 

Frysning av tillgångar

Inom de flesta sanktionsregimer genomförs finansiella sanktioner i form av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser gentemot listade personer, enheter och organ. Dessa parter har fått alla sina tillgångar och ekonomiska resurser frysta inom EU. 

 

Tillgängliggörandeförbud 

Bestämmelserna om frysning av tillgångar och ekonomiska resurser fastställer att inga tillgångar eller ekonomiska resurser, till exempel varor, direkt eller indirekt, får ställas till förfogande för eller utnyttjas till gagn för sanktionerade personer eller företag. Detta så kallade tillgängliggörandeförbud innebär ett handelsförbud i förhållande till dessa parter. 

 

Direkt tillgängliggörande

EU tillhandahåller en lista över förbjudna handelspartners, det vill säga personer, enheter och organ som står under finansiella sanktioner och därmed lyder under direkt handelsförbud. Observera att ytterligare enheter och organ kan omfattas av andra typer av sanktioner.

 

Indirekt tillgängliggörande

EU har antagit ett vägledningsdokument, EU:s bästa praxis för effektivt genomförande av restriktiva åtgärder, gällande bland annat fastställande av ägarskap, kontroll och indirekt tillgängliggörande kopplat till sanktionerade personer, enheter och organ. Vägledningen kan användas avseende alla sanktionerade länder för att kontrollera om handelsparten omfattas av frysningsåtgärder eller inte.

 

Den som handlar med sanktionerade länder är skyldig att följa aktuella sanktionsbestämmelser.

 


Observera

För att hämta och söka i EU:s lista över förbjudna handelspartners, spara ner XML-filen och använd exempelvis Excel för att öppna och söka i den.


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: