Regelverk Ryssland och Ukraina

Regelverk som rör ISP:s ansvarsområde gällande sanktioner avseende Ryssland och Ukraina. För alla EU-rättsakter avseende sanktioner i kraft, inklusive de som uppdaterar frysningslistor, se sammanställning hos EU:s utrikestjänst (pdf).

 

Utöver nedanstående, se även Regelverk för produkter med dubbla användningsområden

 

EU:s rättsakter kompletteras efterhand varpå flera olika förordningar ofta måste läsas ihop för en heltäckande bild. EU-förordningar gällande sanktioner träder, om inte annat anges, i kraft dagen efter de publiceras i EU:s officiella tidning.

 

Om en länk till EU:s regelverk inte fungerar, sök fram regelverket direkt hos EU-rätten.

 

EU-förordningar


Rådets förordning (EU) nr 833/2014 HUVUDFÖRORDNING

Förbud mot export av PDA till militär slutanvändare/slutanvändning.

Rättelse till 833/2014

Rättelse avseende artikel 4.4​.


Rådets förordning (EU) nr 960/2014

Förbud mot export av PDA till listade företag inom den ryska försvarssektorn.


Rådets förordning (EU) nr 1290/2014

Undantag från förbudet mot export av PDA till vissa mottagare.


Rådets förordning (EU) 2015/1797

Undantag gällande visst tekniskt eller finansiellt bistånd kopplat till kemiska ämnen som omfattas av vapenembargo.


Rådets förordning (EU) 692/2014 HUVUDFÖRORDNING

Angående den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol.


Rådets förordning (EU) 825/2014

Angående den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol.


Rådets förordning (EU) 1351/2014

Angående den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol.

Rättelse till 1351/2014


 

EU-beslut


Rådets beslut 2014/512/Gusp


Rådets beslut 2014/659/Gusp


Rådets beslut 2014/872/Gusp


Rådets beslut (Gusp) 2015/1764


Rådets beslut (Gusp) 2016/1071


Rådets beslut (Gusp) 2016/2315


Rådets beslut (Gusp) 2017/2214


Rådets beslut (Gusp) 2017/2426


Rådets beslut 2014/386/Gusp


Rådets beslut 2014/507/Gusp


Rådets beslut 2014/933/Gusp


Rådets beslut (Gusp) 2016/982


Rådets beslut (Gusp) 2017/1087


 

Övrigt


Förordning (2014:1448) om vissa sanktioner mot Ryssland

Reglerar det svenska importförbudet avseende krigsmateriel och paramilitär utrustning, samt exportförbudet avseende paramilitär utrustning.


Commission guidance note on the implementation of certain provisions of Regulation (EU) No 833/2014

I syfte att uppnå en enhetlig tillämpning har EU via riktlinjer förtydligat begrepp och artiklar som förekommer i förordning 833/2012.


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till:

registrator@isp.se