Regelverk Nordkorea

Regelverk som rör ISP:s ansvarsområde gällande sanktioner mot Nordkorea. För alla EU-rättsakter avseende sanktioner i kraft, inklusive de som uppdaterar frysningslistor, se sammanställning hos EU:s utrikestjänst (pdf)

 

Utöver nedanstående, se även Regelverk för produkter med dubbla användningsområden

 

EU:s rättsakter kompletteras efterhand varpå flera olika förordningar ofta måste läsas ihop för en heltäckande bild. EU-förordningar gällande sanktioner träder, om inte annat anges, i kraft samma dag de publiceras i EU:s officiella tidning.

 

Om en länk till EU:s regelverk inte fungerar, sök fram regelverket direkt hos EU-rätten.

 

EU-förordningar


Rådets förordning (EU) 2017/1509 - HUVUDFÖRORDNING

Konsoliderad förordning i kraft från och med 1 september 2017.


Rådets förordning (EU) 2017/1548

Genomför FN:s säkerhetsråds sanktioner, bl.a. ytterligare exportförbud rörande produkter med koppling till massförstörelsevapen (bil. II del VI och del VII).  


 

  

EU-beslut


Rådets beslut (Gusp) 2016/849


Rådets beslut (Gusp) 2017/1512


Rådets beslut (Gusp) 2017/1562


 

   

Övrigt


Förordning (2011:67) om vissa sanktioner mot Nordkorea


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till:

registrator@isp.se