Regelverk Nordkorea

Regelverk som rör ISP:s ansvarsområde gällande sanktioner mot Nordkorea. För alla EU-rättsakter avseende sanktioner i kraft, inklusive de som uppdaterar frysningslistor, se sammanställning hos EU:s utrikestjänst (pdf)

 

Utöver nedanstående, se även Regelverk för produkter med dubbla användningsområden

 

EU:s rättsakter kompletteras efterhand varpå flera olika förordningar ofta måste läsas ihop för en heltäckande bild. EU-förordningar gällande sanktioner träder, om inte annat anges, i kraft dagen efter de publiceras i EU:s officiella tidning.

 

Om en länk till EU:s regelverk inte fungerar, sök fram regelverket direkt hos EU-rätten.

 

EU-förordningar


Rådets förordning (EU) 2017/1509 - HUVUDFÖRORDNING

Konsoliderad förordning i kraft från och med 1 september 2017.


Rådets förordning (EU) 2017/1548

Genomför FN:s säkerhetsråds sanktioner, bl.a. ytterligare exportförbud rörande produkter med koppling till massförstörelsevapen och konventionella vapen (bil. II del VI och del VII).  


Rådets förordning (EU) 2017/1836 

Genomför FN:s säkerhetsråds sanktioner, bl.a. ytterligare exportförbud m.m. rörande produkter med koppling till massförstörelsevapen och konventionella vapen (bil. II del VIII och del IX), naturgas (bil. XIc), raffinerade petroleumprodukter (bil. XId) och råolja (bil. XIe).  


Rådets förordning (EU) 2017/1858

Utökade EU-autonoma finansiella sanktioner.


  

EU-beslut


Rådets beslut (Gusp) 2016/849


Rådets beslut (Gusp) 2017/1512


Rådets beslut (Gusp) 2017/1562


Rådets beslut (Gusp) 2017/1838


Rådets beslut (Gusp) 2017/1860


 

Övrigt


Förordning (2011:67) om vissa sanktioner mot Nordkorea


 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till:

registrator@isp.se