Regelverk övriga sanktionerade länder

Regelverk som rör ISP:s ansvarsområden gällande sanktioner mot Burma/Myanmar, Demokratiska republiken Kongo, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan, Sydsudan, Venezuela och Vitryssland. För alla EU-rättsakter avseende sanktioner i kraft, inklusive de som uppdaterar frysningslistor, se sammanställning hos EU:s utrikestjänst (pdf).

 

Utöver nedanstående, se även Regelverk för produkter med dubbla användningsområden

 

EU:s rättsakter kompletteras efterhand varpå flera olika förordningar ofta måste läsas ihop för en heltäckande bild. EU-förordningar gällande sanktioner träder, om inte annat anges, i kraft dagen efter de publiceras i EU:s officiella tidning.

 

Om en länk till EU:s regelverk inte fungerar, sök fram regelverket direkt hos EU-rätten.

 

Burma/Myanmar

EU:s restriktiva åtgärder mot Burma är sedan beslut 2013/184/Gusp den 22 april 2013 upphävda medan vapenembargot och förbudet mot utrustning som kan användas för internt förtryck kvarstår. Mot bakgrund av de kvarvarande problemen i landet ska rådsbeslutet tillämpas till och med den 30 april 2018.

 

  

Demokratiska republiken Kongo

Förordningar

 

Beslut

 

Libanon

 

Libyen

 

Somalia

Förordningar

 

Förordningar

 

 

Beslut

 

Sudan

 

Sydsudan

 

Venezuela

 

Vitryssland

Förordningar

 

Beslut

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till:

registrator@isp.se