Utförsel inom EU

Vid utförsel inom EU gäller specifika regler beroende på omständigheterna för aktuell utförsel.

 

För privatpersoner och vapenhandlare

Vid utresa från Sverige får en enskild person, för personligt bruk, föra med sig handeldvapen och ammunition till vapnet utan tillstånd från ISP. Detta under förutsättningen att personen enligt vapenlagen har tillstånd att inneha vapnet och att vapnet ska återföras till Sverige.

 

Den som inte har ett tillverkningstillstånd från ISP och avser att föra ut civila skjutvapen och delar till sådana skjutvapen till ett annat EU-land, för annat ändamål än vad som angetts ovan, ska endast söka tillstånd från Polismyndigheten. Tillstånd ska i detta fall alltså inte sökas hos ISP.

 

För att föra ut ammunition, som inte är för personligt bruk, till ett annat EU-land krävs tillstånd både från ISP och Polismyndigheten.

 

Ytterligare bestämmelser om utförsel av handeldvapen och ammunition finns i vapenlagen.

 

Läs ISP:s information om Utförsel från Sverige

Läs Polismyndighetens information

 

För den som har tillverkningstillstånd från ISP

Den som har ett tillverkningstillstånd från ISP och avser att föra ut civila skjutvapen samt delar och ammunition till sådana skjutvapen till ett annat EU-land ska söka utförseltillstånd från ISP. Utförsel inom EU kräver vanligen också tillstånd från Polismyndigheten. Detta innebär att tillstånd från två olika myndigheter kan krävas för utförsel inom EU.

 

Observera

  • Den som har ett tillverkningstillstånd från ISP ska senast fyra veckor innan anbud lämnas eller köpeavtal ingås underrätta ISP om detta.
  • Vid utförsel för försäljning ska ett slutanvändarintyg bifogas ansökan.

 

Läs ISP:s information om Utförsel från Sverige

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: