Deklarera kemikalier

Kraven för deklarationsskyldighet varierar beroende på typ av kemikalie. De kemikalier som ska deklareras till ISP kan delas upp i listade kemikalier och olistade diskreta organiska kemikalier, så kallade UDOC (Unscheduled Discrete Organic Chemicals).

 

Listade kemikalier

Lista 1 

Kemikalier som har använts som kemiska vapen eller utvecklats för det syftet återfinns på lista 1. Deklaration till ISP avseende dessa kemikalier ska göras för såväl föregående som kommande verksamhetsår.

 

Kemikalier på lista 1 klassas i Sverige som krigsmateriel och kontrolleras i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. För utförsel av ricin och saxitoxin till annat land krävs tillstånd även enligt EU-förordningen om produkter med dubbla användningsområden (PDA).

 

Lista 2

Lista 2-kemikalier är nyckelutgångsämnen vid produktion av kemiska vapen. De har också viss industriell användning, exempelvis inom den farmaceutiska industrin, som flamskyddsmedel och för framställning av färger och bläck. Deklaration till ISP ska göras för såväl föregående som kommande verksamhetsår.

 

För export av dessa kemikalier krävs tillstånd enligt EU-förordningen om produkter med dubbla användningsområden (PDA).

 

Lista 3

Lista 3-kemikalier är utgångsämnen vid produktion av kemiska vapen men har också stor användning inom industrin. Den i Sverige mest använda industrikemikalien i denna grupp är trietanolamin. Deklaration till ISP görs för såväl föregående som kommande verksamhetsår. 

 

För export av dessa kemikalier krävs tillstånd enligt EU-förordningen om produkter med dubbla användningsområden (PDA).

 

Olistade diskreta organiska kemikalier

Med olistade diskreta organiska kemikalier (UDOC) avses kemiska föreningar som består av kol, med några undantag. Tillverkning av UDOC kräver utrustning som även skulle kunna användas för produktion av kemvapen. Deklaration till ISP ska göras för föregående verksamhetsår.

 

PSF-kemikalier

När det gäller UDOC-kemikalier som innehåller fosfor, svavel eller fluor (PSF) ska deklaration ske för mindre tillverkningsvolymer än för övriga UDOC-kemikalier. Deklaration till ISP ska göras för föregående verksamhetsår.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: