Lista 2-kemikalier

Här återfinns alla kemikalier på lista 2. Motsvarar Avsnitt 1, Tullverkets författningssamling TFS 2000:26.

 

A: Giftiga kemikalier, CAS-nummer

1. Amiton: O,O-dietyl-S-[2-(dietylamino)etyl]-fosforotiolat och motsvarande alkylerade eller protonerade salter 78-53-5

 

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormetyl)-1-propen 382-21-8

 

3. BZ: 3-kinuklidinyl bensilat 6581-06-2

 

 

B. Utgångsämnen, CAS-nummer

4. Kemikalier, utom de förtecknade i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, innehållande en fosforatom till vilken är bundet en

metyl-, etyl- eller propyl-(normal eller iso) grupp men inga ytterligare kolatomer, ex:

Metylfosfonyl diklorid 676-97-1

Dimetyl metylfosfonat 756-79-6

Undantag: Fonofos: O-etyl S-fenyl etylfosfonotiolotionat 944-22-9

 

5. N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr) fosforamidodihalider

 

6. Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr) N,N-dialkyl

(Me, Et, n-Pr eller i-Pr) fosforamidat

 

7. Arseniktriklorid 7784-34-1

 

8. 2, 2-difenyl-2-hydroxyättiksyra 76-93-7

 

9. Kinuklidin-3-ol 1619-34-7

 

10. N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr) aminoetyl-2-klorider och motsvarande protonerade salter

 

11. N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr) aminoetan-2-oler och motsvarande protonerade salter

Undantag: N,N-dimetylaminoetanol 108-01-0 och motsvarande protonerade salter samt

N,N-dietylaminoetanol 100-37-8 och motsvarande protonerade salter

 

12. N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr) aminoetan-2-tioler och motsvarande protonerade salter

 

13. Tiodiglykol: Bis(2-hydroxyetyl)sulfid 111-48-8

 

14. Pinakolylalkohol: 3,3-Dimetylbutan-2-ol 464-07-3

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: