Lista 3, deklarationer

Kemikalier på lista 3 listas efter denna sida.

 

Deklarationsskyldighet

Den som yrkesmässigt producerar, för in eller för ut mer än 30 ton av ett lista 3-ämne ska lämna in en årlig deklaration avseende föregående kalenderårs aktiviteter.

 

Produktionen ska ske genom kemiska reaktioner eller genom biologiska eller biotekniska processer (biosyntes). Med att producera avses också att ämnet framställts som en mellanprodukt i en process eller att ämnet uppstått som en samprodukt, biprodukt eller förorening i en process.

 

Planeringdeklaration som avser kommande kalenderår lämnas endast av den som avser producera mer än 30 ton av något ämne på lista 3.

 

Översikt lista 3


Aktivitet Mängd (ton/år)   Planerings-deklaration Årlig deklaration
Produktion >30 30 september 31 januari
Föra in eller ut ur Sverige   >30 30 september 31 januari

 

Undantag

Blandningar med en koncentrationsgrad som inte överstiger 30 procent lista 3-ämne.

 

Observera

Alla lista 3-ämnen klassificeras som produkter med dubbla användningsområden (PDA) vilket innebär att det krävs tillstånd från ISP vid export ut ur EU. Vid överföring till annat EU-land krävs ska det i de relevanta kommersiella dokumenten anges att produkterna omfattas av tillståndsplikt vid export från unionen. Relevanta kommersiella dokument omfattar alla försäljningskontrakt, orderbekräftelser, fakturor eller leveransavier.

 

Deklarationer

Deklarationerna bör lämnas på nedanstående blanketter via post eller e-post.

 

Årlig deklarationen ska avse verksamhet under föregående kalenderår och vara ISP tillhanda senast den 31 januari. Angående deklarationens innehåll se 14 § i TFS 2000:26 nedan.

 

Planeringsdeklaration ska avse verksamhet för kommande kalenderår och vara ISP tillhanda senast den 31 augusti. Angående deklarationens innehåll se 15 § i TFS 2000:26 nedan.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: