Lista 3, kemikalier

Här återfinns alla kemikalier på lista 3. Motsvarar Avsnitt 2, TFS 2000:26.

 

A. Giftiga kemikalier, CAS-nummer

1. Fosgen: Karbonyldiklorid 75-44-5

2. Cyanklorid 506-77-4

3. Vätecyanid 74-90-8

4. Klorpikrin: Triklornitrometan 76-06-2

 

B. Utgångsämnen, CAS-nummer

5. Fosforoxiklorid 10025-87-3

6. Fosfortriklorid 7719-12-2

7. Fosforpentaklorid 10026-13-8

8. Trimetylfosfit 121-45-9

9. Trietylfosfit 122-52-1

10. Dimetylfosfit 868-85-9

11. Dietylfosfit 762-04-9

12. Svavelmonoklorid 10025-67-9

13. Svaveldiklorid 10545-99-0

14. Tionylklorid 7719-09-7

15. Etyldietanolamin 139-87-7

16. Metyldietanolamin 105-59-9

17. Trietanolamin 102-71-6

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: