Inspektioner från OPCW

För att verifiera att kemvapenkonventionen efterlevs genomför OPCW inspektioner av anläggningar där deklarerade kemikalier hanteras. Syftet med en inspektion är att verifiera att de uppgifter som angivits i deklarationen är korrekta samt att ingen verksamhet som är förbjuden enligt kemvapenkonventionen förekommer på den berörda anläggningen.

 

När en svensk anläggning blir föremål för inspektion notifieras ISP av OPCW i förväg. Vid inspektion av en lista 2-anläggning sker notifiering senast 48 timmar i förväg. Vid inspektion av en lista 3- eller UDOC-anläggning sker notifiering minst 120 timmar i förväg. Därefter informerar ISP den berörda anläggningen omgående. En inspektion tar normalt 3-5 arbetsdagar. Det inte möjligt att skjuta upp eller vägra en planerad inspektion.

 

Vanligtvis genomförs 2-4 inspektioner i Sverige varje år.

 

Anläggningar föremål för inspektion

Vilka anläggningar som blir föremål för inspektion beror av kemikalie, mängd och typ av aktivitet.

 

Översikt

Nedanstående tabeller visar när det kan bli aktuellt med inspektion, utifrån aktivitet och kemikalie. 

 

Aktivitet Lista 2, A.3  Lista 2, A.1-2 Lista 2, B.4-14
Produktion >10 kg/år >1 ton/år >10 ton/år
Beredning >10 kg/år >1 ton/år >10 ton/år 
Förbrukning >10 kg/år >1 ton/år >10 ton/år 
Föra in i Sverige -  -  -
Föra ut ur Sverige -  -  -

 

Aktivitet Lista 3  UDOC/PSF
Produktion >200 ton/år >200 ton/år
Beredning - -
Förbrukning - -
Föra in i Sverige - -
Föra ut ur Sverige - -

 

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: