Introduktion till kemikalier

Kemikalier kan omfattas av flera olika regelverk. De kemikalier som omfattas av kemvapenkonventionen kan även klassificeras som krigsmateriel och/eller produkter med dubbla användningsområden (PDA).

 

Kemvapenkonventionen

Enligt kemvapenkonventionen finns fyra kategorier av kemikalier; lista 1, lista 2, lista 3 och olistade diskreta organiska kemikalier, så kallade UDOC (Unscheduled Discrete Organic Chemicals). Med UDOC avses varje kemikalie som tillhör klassen av kemiska föreningar som består av kol, med några undantag. Den som bedriver verksamhet rörande dessa kemikalier kan vara deklarationsskyldig och föremål för inspektion enligt kemvapenkonventionen.

 

Krigsmateriel

Alla ämnen på kemvapenkonventionens lista 1 utgör krigsmateriel och omfattas således av tillståndskrav enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

 

Produkter med dubbla användningsområden

Alla ämnen på kemvapenkonventionens lista 2 och 3 samt ricin och saxitoxin på lista 1 klassificeras som PDA. För export ut ur EU krävs tillstånd från ISP och vid överföring inom EU krävs även tillstånd från ISP för ricin och saxitoxin. Vid överföring till annat EU-land ska det i de relevanta kommersiella dokumenten anges att produkterna omfattas av kontroll vid export från unionen. Relevanta kommersiella dokument omfattar alla försäljningskontrakt, orderbekräftelser, fakturor eller leveransavier.

 

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: