Konventionen mot kemiska vapen

Förenta nationernas konvention om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring trädde i kraft 1997. Syftet med konventionen är att skapa en värld fri från kemiska vapen. Sverige har, liksom nästan alla andra stater i världen, skrivit under konventionen.

 

Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) är det internationella organ som arbetar med att upprätthålla konventionen, genom deklarationskrav och inspektioner av kemiska anläggningar. OPCW:s huvudkontor är placerat i Haag, Nederländerna.

 

OPCW:s uppgift

Uppdraget för OPCW är att implementera kemvapenkonventionens bestämmelser för att uppnå en värld fri från kemiska vapen och hot om deras användning, samt främja kemiutveckling för fredliga ändamål.

 

Sekretariatet på OPCW presenterar förslag för medlemsstaterna om hur konventionen ska implementeras. Detta syftar bland annat till att:

 

  • Försäkra en trovärdig och transparent verifiering av destruktion av kemiska vapen och förhindra nya vapenprogram, samtidigt som nationell säkerhet och ägarintressen skyddas.
  • Bidra med skydd och assistans mot kemiska vapen.
  • Uppmuntra till internationellt samarbete avseende fredlig användning av kemi.

  

Konventionen ger OPCW rätten att genomföra inspektioner i syfte att verifiera att ingen förbjuden eller odeklarerad verksamhet förekommer.

 

ISP:s uppgift

Som nationell myndighet för kemvapenkonventionen är ISP svensk kontaktpunkt gentemot OPCW. ISP sammanställer deklarationer från svenska anläggningar och översänder dessa till OPCW. ISP ska också senast 30 dagar innan utförsel eller införsel av lista 1-kemikalier notifiera OPCW. Vid inspektioner i Sverige administrerar ISP det praktiska arbetet och eskorterar inspektionsteamet från OPCW.

 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: