Komma igång

Instruktion för hur du kommer igång med arbetet i Kundwebben.

 

När du har loggat in kommer du till en startsida. Högst upp på sidan ser du att du är inloggad, samt vilket/vilka företag som du representerar. Sidan innehåller i övrigt dels en meny och dels eventuella meddelanden som företaget har fått från ISP:s handläggare i pågående ärenden. Utloggning sker genom att klicka på Logga ut i menyn. Om du har varit inaktiv en längre tid blir du automatiskt utloggad.

 

Spara ditt arbete

Tänk på att regelbundet spara ditt arbete när du arbetar i Kundwebben. På detta sätt undviker du att information går förlorad vid längre period av inaktivitet eller tekniska problem.

 

Skapa listor för kontakter och produkter

Under menyvalet Register för produkter och kontakter kan du skapa listor för kontakter och produkter som ofta återkommer i ärenden. För att välja vilken lista som du vill arbeta med måste du först välja Företag i rullgardinsmenyn.

 

Skapa kontaktlista

Under Kontakter lägger du upp de kontakter/kunder som du vill kunna återanvända. Informationen som du lägger in här kan återanvändas i flertalet av ärendetyperna, och både som exempelvis mottagare, köpare och slutanvändare. För att skapa en ny kontakt klickar du på Skapa till höger.

 

Under länken Kontakter listas sedan samtliga kontakter som finns inlagda. Här kan du också välja att ta bort eller att redigera en kontakt.

 

Skapa produktlista

Under respektive lista för produkter lägger du upp de produkter som du vill kunna återanvända. För att skapa en ny produkt klickar du på Skapa till höger. Du kan också välja att ta bort eller att redigera en skapad produkt.