Slutanvändarintyg vid utförsel

Vid ansökan via Kundwebben kan ni välja ifall ni ska skicka in originalet på ett slutanvändarintyg* till ISP eller behålla det i egen ägo.

 

Om ni väljer att behålla originalet måste detta bevaras hos företaget i fem år. Om slutanvändarintyget, enligt företagets bedömning, utgör affärshändelser i bokföringslagens mening, ska intyget istället bevaras i sju år. 

 

*Original till DEU, Declaration by End User, måste alltid skickas in till myndigheten.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: