Validera/godkänna signaturer

Signaturen i beslut som fattats behöver godkännas/valideras för att se ut som den ska. Eventuellt kan detta behöva göras flera gånger för olika beslutsfattare. 

 

Gör såhär:

  1. Högerklicka på signaturen
  2. Välj Visa underskriftsegenskaper…
  3. Klicka på Visa signerarens certifikat…
  4. Markera rotcertifikatet (”Telia…”) eller personnamnet i trädet till vänster
  5. Välj fliken Lita på
  6. Klicka på Lägg till i tillförlitliga certifikat
  7. Klicka OK på kontrollfråga
  8. Kryssa i de tre rutorna nedtill, klicka på OK
  9. Klicka på OK igen
  10. Klicka på Validera underskrift och Stäng