Nyheter den 19 december 2017

Uppgraderingen den 19 december 2017 innebär att

 

  • listan Skapa ärende har utökats med flera ärendetyper
  • ärendetypen Ansökan om att tillverka eller tillhandahålla KM har förbättrats
  • ärendetypen Ansökan om att enskilt tillhandahålla KM har förbättrats
  • ärendetypen Ansökan om att få ingå avtal har förbättrats
  • ärendetypen Begäran om förhandsbesked KM har förbättrats
  • ärendetyperna för avgiftsdeklarationer har utökats med steget Fakturering för inhämtning av särskilda faktureringsuppgifter
  • fler ärendetyper är sökbara under Sök ärende/Ärendetyper
  • standardnotifieringen via e-post när ISP skickar meddelande i ett ärende har förbättrats
  • diverse bakomliggande förbättringar har genomförts.