Begränsade öppettider den 15 och 16 november

Torsdagen den 15 november och fredagen den 16 november kommer ISP:s verksamhet vara begränsad. 

 

Under dessa dagar kan vi ta emot besök och telefonsamtal kl. 8.30-15.00 på torsdagen och kl. 8.30-10.30 på fredagen.

 

Telefon: 08-406 31 00 (växel)
E-post: registrator@isp.se

 

En viss fördröjning av inkommande/utgående e-postmeddelanden kan förekomma från torsdagen kl. 15.00 och under hela fredagen. Om du har brådskande ärenden, vänligen kontakta oss per telefon.

 

För dig som använder Kundwebben finns information på isp.se/kundwebben.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: