Dags att deklarera för 2019

Företag som årligen ska lämna in deklarationer/redovisningar till ISP ska göra detta senast den 31 januari 2020. Olika krav gäller beroende på vilken verksamhet som bedrivs.

 

Krigsmateriel

Verksamma inom krigsmateriel ska lämna in fem olika deklarationer gällande marknadsföring, avgifter, försäljning och leveranser, tillverkningsrätter samt avtal och ägande. 

 

Läs mer under Skyldigheter för tillståndshavare.

 

Företag som är anslutna till Kundwebben hittar särskild information under Information om årliga deklarationer och redovisningar.

 

Produkter med dubbla användningsområden:

Verksamma inom produkter med dubbla användningsområden ska lämna in en avgiftsdeklaration.

 

Läs mer under Deklarera inför årlig avgift.

 

Kemikalier under kemvapenkonventionen

Verksamma inom kemikalier under kemvapenkonventionen ska lämna in en verksamhetsdeklaration. 

 

Läs mer under Deklarera kemikalier.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: