Delta i EU-undersökning gällande ICP-riktlinjer för PDA

EU-kommissionen har, i samarbete med medlemsstaterna, tagit fram ett förslag på huvudsakliga riktlinjer för ett internt efterlevnadsprogram (ICP, Internal Compliance Program) för företag med verksamhet inom produkter med dubbla användningsområden (PDA). Syftet med riktlinjerna är att fungera som ett stöd för företag och andra i arbetet med exportkontrollrelaterade frågor.

 

EU-kommissionen har nu publicerat förslaget i form av en publik undersökning, där intressenter kan både ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Undersökningen avslutas den 15 november. För att delta, klicka på länken nedan.

 


Till undersökningen


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: