Förtydliganden med anledning av aktuell nyhetsrapportering

Olika regelverk gäller för krigsmateriel respektive produkter med dubbla användningsområden (PDA).

Inspektionen för strategiska produkter vill med anledning av nyhetsartiklar som nyligen publicerats i Svenska Dagbladet om export av obemannade luftfarkoster (UAV) till Kina förtydliga följande.

 

En UAV kan vara krigsmateriel eller PDA beroende på dess egenskaper. Lagen (1992:1300) om krigsmateriel reglerar utförsel av krigsmateriel. Export av PDA regleras i förordning (EG) nr 428/2009.

 

Sverige tillämpar en strikt tolkning av EU:s vapenembargo mot Kina. Ingen utförsel av krigsmateriel beviljas därför till Kina.

 

EU:s vapenembargo mot Kina omfattar inte PDA.

 

De UAV:er som ISP tidigare beviljat företaget Cybaero AB tillstånd att exportera till Kina utgör produkter med dubbla användningsområden.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: