Höjd avgift för ansökan om export av civila skjutvapen

Regeringen har beslutat att avgiften för prövning av ansökningar om exporttillstånd enligt förordning (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition ska höjas från 700 kr till 1 350 kr.

 

Ändringen gäller från och med den 1 mars 2018. Ansökningar inkomna till ISP till och med den 28 februari berörs inte av höjningen.

 

Beslutet fattades den 11 januari och ändringen införs genom SFS 2018:8.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: