Längre handläggningstider

Med anledning av den rådande situationen gällande COVID-19 vill ISP meddela att våra handläggningstider kan komma att öka under den närmaste tiden.

 

I nuläget prioriterar vi handläggningen av författningsreglerade tillståndsärenden såsom grundläggande verksamhetstillstånd och utförsel-/exporttillstånd.

 

All kontakt med oss bör ske via registrator@isp.se.

 

Denna nyhet ersätter tidigare nyhet som publicerades den 16 mars.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: