Ny krigsmaterielförteckning

Den 22 juni träder en ny krigsmaterielförteckning i kraft, genom SFS 2017:516. Den nya förteckningen innehåller mindre förtydliganden, ändringar och kompletteringar gällande kategori 8, 10, 13 och 17.

 

Ladda ner förteckningen under Regelverk för krigsmateriel.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: