Nytt slutanvändningsintyg vid export av bilaga II-produkter till Iran

Från och med den 10 juni gäller ändrade förutsättningar vid export av produkter listade i bilaga II i rådets förordning (EU) 267/2012 till Iran. Bilaga II omfattar varor och teknik som skulle kunna bidra till kärnteknisk verksamhet eller annan verksamhet oförenlig med den gemensamma handlingsplanen med Iran, JCPOA.

 

Ändringen innebär att ett nytt slutanvändningsintyg ska bifogas ansökningar om exporttillstånd. Slutanvändningsintyget ska innehålla information om slutanvändningen och, när så är möjligt, slutanvändningsplatsen för alla tillhandahållna artiklar. I det fall det inte är möjligt att uppge information om slutanvändningsplats i samband med ansökan får ISP begära att sökanden ska inkomma med sådan information vid en senare tidpunkt.

 

ISP beaktar slutanvändare, slutanvändning och slutanvändningsplats vid tillståndsprövning.

 

Bestämmelserna är införda genom EU-beslut 2017/974 och EU-förordning 2017/964. Det nya slutanvändningsintygets utformning framgår av förordningen. ISP kommer publicera en ny intygsmall inom kort.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: