Pressmeddelande: Den svenska exporten av krigsmateriel 2017

Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till ca 11,3 miljarder kronor under år 2017. Detta är en ökning med 2 procent jämfört med föregående år. EU och andra samarbetsländer svarar för ca 82 procent av det samlade exportvärdet.

 

Läs pressmeddelandet för mer information.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: