Tre nya ledamöter till TVR

Generaldirektör Christer Ahlström har den 9 juni 2017 förordnat tre nya ledamöter till Teknisk-vetenskapliga rådet (TVR). Rådet bistår ISP vid beslut i principiellt viktiga eller komplicerade klassificeringsärenden.

 

Cecilia Sjöberg (f. 1965), direktör Vinnova. PhD i Informatik, Linköpings universitet.

 

Cecilia är avdelningschef för industriell utveckling. Hon har bland annat arbetat som chefsstrateg för området Tjänster på Vinnova och som projektledare i det första svenska Tekniska framsynsprojektet, för panelen informations- och kommunikationssystem.

 

Katarina Wilhelmsen (f. 1962), forskningsdirektör FOI. Tekn. dr. i Fysik, Chalmers. Docent, maj 2000.

 

Katarina har en bred erfarenhet av icke-spridningsområdet och var utredningssekreterare i den nyligen avslutade Försvarsforskningsutredningen.

 

Åsalie Harmanis (f. 1955), VD SwedeNanoTech. M.sc. Biochemical engineering, KTH.

 

Åsalie har en bred erfarenhet av samarbete inom kemiområdet nationellt och internationellt.

 

Förordnandet för de nya ledamöterna gäller till och med 1 juni 2019.

 

Läs mer om TVR.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: