Uppdaterad EU-kontrollista för PDA förväntas i början av december 2017

EU-kommissionen har den 26 september 2017 överlämnat ett förslag till uppdaterad kontrollista för de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I till Rådets förordning (EG) nr 428/2009. Förslaget har lämnats till Europeiska rådet och Europaparlamentet.

 

Om inga invändningar, eller krav på förlängd konsultationstid, framförs inom två månader kommer den uppdaterade listan troligen att publiceras i EU:s Official Journal i början av december och träda i kraft dagen efter publicering.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: