Uppdaterad EU-kontrollista för PDA förväntas i december

EU-kommissionen lämnade den 17 oktober ett förslag till uppdaterad kontrollista för de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I till Rådets förordning (EG) nr 428/2009. Förslaget har lämnats till Europeiska rådet och Europaparlamentet.

 

Förslaget uppdaterar kontrollistan så att den överensstämmer med de beslut som fattades inom ramen för de internationella exportkontrollarrangemangen under 2018.

 

Om inga invändningar, eller krav på förlängd konsultationstid, framförs inom två månader kommer den uppdaterade listan troligen att publiceras i EU:s Official Journal i mitten av december och träda i kraft dagen efter publicering.

 


Översikt på förändringar i uppdaterad bilaga I (pdf)


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till: